ליאורה זיידמן -

מנהלת מינהל הנדסה וביצוע משרד השיכון

מנהלת מינהל הנדסה וביצוע משרד השיכון