לירן גרופר -

שותף ומהנדס החברה, גרופר בנייה ניהול ויזמות בע״מ

* חבר נשיאות פורום הצעירים*