מוטי לנדמן -

שותף, לנדמן אלומיניום

מרדכי עמוס (מוטי) לנדמן BSc

סיים את לימודי ההנדסה האזרחית, במכון הטכנולוגי לישראל "הטכניון".

מוטי בעל תואר מהנדס מאז שנת 1993.

מוטי השתלב והפך לעובד מן המניין ב"לנדמן-אלומיניום" כבר בשנת 1989, ובאופן בלתי-פורמלי הרבה קודם לכן.

משנת 2006 מנהל את המשרד במשותף עם אלדד גרנות, והחל משנת 2008 מחזיק במחצית מן הבעלות על המשרד.

חלקו בבעלות על המשרד, מתמקד בפן התכנוני של עבודות המשרד.

מוטי כיהן כיו"ר ועדת המומחים שכתבה את ת"י 1568 לקירות מסך.

סייע לוועדה הבין-משרדית בהכנת המהדורה החמישית (יולי 2008) של המפרט הכללי לעבודות אלומיניום:  פרק 12 של ה"ספר הכחול".

מוטי:

"החלק הארי של מעטפת המבנה עשוי אלומיניום וזכוכית.  האחרונים מזדקרים למרחק, ובכך מקנים למבנה חזות ייחודית ובולטת ביחס למבנים הסמוכים ולסביבה.  לכבוד רב הוא לי לתרום את ניסיוני המקצועי, להשפיע על פרטי ושיטת הביצוע, ובכך להטביע את חותמי.

הפנמת החזון האדריכלי והטמעתו במעטפת המבנה, אינם מובנים מאליהם.. התהליך מלווה בדריכות תוך תשומת לב לפרטים קטנים כגדולים.  אני חש סיפוק רב כאשר הפרטים הקטנים מתחברים זה לזה בתצריף נכון ויעיל ובהתאם לחזון האדריכלי מחד, ולמגבלות התקציביות מאידך.