מיכל כספי שפירא -

שמאית מקרקעין

מיכל כספי שפירא שמאית מקרקעין משנת 95. כיום עוסקת בייעוץ עסקי ופיננסי לתחום הנדל״ן ודירקטורית במספר חברות.
בשנים 2011-2016 ניהלה את אגף נדלן ותשתיות בבנק דסקונט, המרכז את הטיפול במימון אשראי למגזרי הנדלן והתשתיות.
לפני כן שימשה כסמנכל פיתוח עסקי בקבוצת משולם לוינשטין לתקופה של 4 שנים . בתקופה זו יזמה רכישה ופיתוח של פרויקטים למגורים ומשרדים.
בשנים 1997-2007 עבדה במערכת הבנקאית כמנהלת מחלקת שמאות בבנקים מזרחי, דסקונט ולאומי.
במקביל לכל האמור לעיל , בשנים 2006-2011 היתה מיכל חברה בועדת התקינה השמאית של משרד המשפטים ויו״ר של ועדת המשנה לכתיבת תקן 19 (שמאות לצרכי בטחונות).
במהלך השנים הייתה מעורבת ואף הובילה מספר רב של עסקאות בכל תחומי הנדלן והתשתיות, אם מהיבט המימון ואם מהיבט הפיתוח העסקי, וכמובן השמאות.