מרים ארז -

אדר', יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל מהנדסת העיר אור יהודה

אדר', יו"ר איגוד מהנדסי ערים בישראל מהנדסת העיר אור יהודה