משה ממרוד -

מנכ"ל ובעלים, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה