ניסים בשן -

מנכ"ל נווה גד בנין ופתוח בע"מ

מנכ"ל נווה גד בנין ופתוח בע"מ