נתנאל לפידות -

מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון. נתנאל מוביל את תהליכי גיבוש המדיניות בתחומי הפעילות של המשרד, ובמסגרת תפקידו יזם את פעילות הממשלה בתחום העירוניות.
לצד זאת, מוביל נתנאל תהליכי חדשנות בתחום הבניה ויזם מטעם המשרד את הקמת Construction Innovation Zone, אחראי על פתיחת שוק הבניה לחברות בינ"ל, כמו גם לכניסת עובדים זרים מקצועיים, משמש כיו"ר הועדה הבינמשרדית לשינוי שיטת העסקת העובדים הפלסטינים בענף הבניה וחבר ועדת המקצוע בתחום ההנדסה והאדריכלות במשרד החינוך.
נתנאל בעל תואר שני במינהל עסקים עם התמחות באסטרטגיה, יזמות וחקר ביצועים מהאוניברסיטה העברית.