סיון ברקוביץ' -

מנכ"ל סיון ביצוע

סיון ביצוע הינה חברת בת של צמח המרמן ועוסקת  בביצוע עבודות קבלניות ליזמים מובילים בענף.

בין יתר הפרוייקטים, מבצעת סיון ביצוע את "חלומות הוד השרון" עבור שיכנון ובינוי, "עיר ימים" ו"אזורי חוף בת ים" של אזורים,

"פארק TLV" של אלעד מגורים, ולאחרונה החלה בביצוע של "הרצליה הילס" של אזורים ועופר השקעות.

החברה מבצעת פרויקטים בשיטות בניה מתקדמות בתחום הבניה למגורים, כשמאחוריה ידע וניסיון בשיטת ברנוביץ המשופרת,

ומאחוריה אלפי יח"ד שנבנו בשיטה זו. בתחום הבנייה הציבורית, נעשה שימוש באלמנטים טרומיים, בחומרים מרוכבים ובטכניקות

מתקדמות ומשופרות.

החברה התאימה את עצמה לכל הדרישות הנוכחיות הקשורות לבניה ירוקה, וכן ISO 9001.