סמי מצלאווי -

מנכ"ל מצלאווי בע"מ

מנכ"ל מצלאווי בע"מ