%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9f-2 עדיאל שמרון -

מנהל רשות מקרקעי ישראל

 

 

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015