עדיאל שמרון -

מנהל רשות מקרקעי ישראל

 

 

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015