עדי צביקל -

עדי צביקל – כלכלן ושמאי מקרקעין

עדי צביקל – כלכלן ושמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין מוסמך, רשיון מס' 189.

עדי צביקל – כלכלן ושמאי מקרקעין.

מנכ"ל ושותף במשרד שמאות מקרקעין וניהול נכסים-'צביקל שפיגל בע"מ'.

המשרד עוסק בליווי יזמים, בייעוץ והכנת ערערים בנושאי מיסוי מקרקעין (מס שבח/היטל השבחה), בהכנת חוות דעת לנושא תביעות לפיצויים בגין הפקעות וירידת ערך, בחלוקת נכסים בין שותפים ויורשים, בליווי הליכי תכנון והתנגדויות בשלב ההפקעה, בייעוץ וניקוד בעסקאות אחוזים ובבדיקות כלכליות שמאיות לפני ביצוע עסקאות נדל"ן.

 

עדי צביקל שימש בעבר כיו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל,כחבר בוועדת ערר מס רכוש וקרן פיצוים, כבורר ומגשר, שמאי מומחה מטעם בתי המשפט ומרצה במוסדות אקדמאיים בנושא שמאות מקרקעין.

עדי צביקל היה עד לאחרונה חבר במועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, השתתףבצוות האקדמי לבחינת מדיניות קרקעית במסגרת 'המכון למדיניות קרקעית ושימוש קרקע בישראל'.

עדי צביקל הינו ממייסדי וחבר הוועד המנהל של ה'אקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל'.