עודד צסרקס -

מומחה לביטוחי משנה, קבלנים ועסקים מורכבים, נציג INTEGRO  

מומחה לביטוחי משנה, קבלנים ועסקים מורכבים, נציג INTEGRO