עו"ד מיכל רוזנבוים -

מיכל רוזנבוים ושות' – משרד עו"ד