עו"ד עמית יפרח -

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל