עומר מור -

מנהל המרינה בהרצליה

מנהל המרינה בהרצליה