עידו הרטוב -

מנכ"ל משותף, גיתם / BBDO, יו"ר תחום שיווק נדל"ן