עידית פתאל הגלילי -

ראש צוות ייעוץ ומחקר, פז כלכלה והנדסה