עינת גנון -

ס' מנהל הרשות להתחדשות עירונית- מדיניות