עינת גנון -

סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית