עמית פוני -

מנהל מיזם התחדשות עירונית (זיו) הרשות לפיתוח ירושלים

מנהל מיזם התחדשות עירונית (זיו) הרשות לפיתוח ירושלים