פיני מלכה -

מנכ"ל מעוז דניאל

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015