פרופ' ערן רזין -

מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים הוא מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה (תוכנית המוסמך בתכנון עירוני ואזורי), ראש מחקרי פלורסהיימר, מכהן בקתדרה ע"ש ליאון ספדי בלימודים עירוניים ושימש בעבר ראש המחלקה לגאוגרפיה. פרופ' רזין מתמחה בשלטון מקומי, תכנון ופיתוח עירוני בפרספקטיבה בינלאומית השוואתית ובנושאים אלה פרסם מאמרים וספרים מדעיים רבים ומחקרי מדיניות בשפה העברית. פרופ' […]

מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים הוא מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה (תוכנית המוסמך בתכנון עירוני ואזורי), ראש מחקרי פלורסהיימר, מכהן בקתדרה ע"ש ליאון ספדי בלימודים עירוניים ושימש בעבר ראש המחלקה לגאוגרפיה.

פרופ' רזין מתמחה בשלטון מקומי, תכנון ופיתוח עירוני בפרספקטיבה בינלאומית השוואתית ובנושאים אלה פרסם מאמרים וספרים מדעיים רבים ומחקרי מדיניות בשפה העברית. פרופ' רזין שימש מאז 1987 יו"ר של למעלה ממאה ועדות חקירה לגבולותיהן של רשויות מקומיות ולחלוקת הכנסות, שימש גם יו"ר וחבר בועדות שעסקו באיחוד רשויות מקומיות וברפורמות בשלטון המקומי, והיה שותף בצוותי תכנון ובמחקרי הערכה על תכנון ברמות המחוזית, המטרופולינית והארצית. יש לו הכרות מעמיקה עם מערכת השלטון המקומי בישראל ועם משרד הפנים מזה 30 שנה.

פרופ' רזין ריכז פאנלים בנושאי השלטון המקומי בכנס קיסריה של המכון הישראלי לדמוקרטיה (ב-2004) ובועידת השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב (בשנים 2007-2005) ובמרכז הבינתחומי (בשנת 2011).