פרופ' רינה דגני -

מנכ"לית קבוצת גיאוקרטוגרפיה

דוקטור למדעים (D.sc) –בתכנון ערים ואזורים (הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה), 1988, התמחות בכלכלה אורבנית – יישום בתחום הבנייה, מגורים ותעסוקה ופריסת שימושי קרקע.

מנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה ומנהלת החטיבה הכלכלית שלה, חברת המועצה הארצית לתכנון לבנייה לשעבר

ניסיון והתמחותבשוק המגורים במאות רבות של פרויקטים:

מתמחה ב: