צחי פלאטו -

Construction Innovation Zone Manager, SOSA