צח ברקי -

סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף כלכלה, מידע ומחקר, דן אנד ברדסטריט