רויטל קררי -

מנהלת תקשורת שיווקית בשיכון ובינוי נדל"ן

מנהלת תקשורת שיווקית בשיכון ובינוי נדל"ן