רוני בריק -

הנשיא לשעבר של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, יזם וקבלן