רוני צברי -

מנכ"ל צברים נדל"ן

צברים בבעלות רוני צברי, חברת הבת של חברת ר. צברי, היא חברה המרכזת את כלל פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית.

החברה פועלת להשבחה, שדרוג וחיזור מבנים ומעורבת בפרויקטים רבים הממוקמים באזורי ביקוש בגוש דן, השרון וירושלים. חלק מהפרויקטים מצויים בשלבי תכנון וייזום וחלקם בשלבי הביצוע. בסה"כ מדובר במאות יחידות דיור.

כחלק מהחזון, מהאסטרטגיה ומהערכים של חברת צברים, רואה עצמו רוני צברי מחויבלמעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה, לצד הפעילות העסקית והיוזמה בתחום הנדל"ן.  על-פי תפישה זו, התחדשות עירונית איננו רק אקט של שינוי המרחב הפיזי. למעשה זהו אקט חברתי, אולי אפילו אידיאולוגי, שביכולתו להשפיע על הקבוצות השונות בשכונה ואפילו בעיר כולה. לכן ראוי לגבש כלים נורמטיביים כמו הגשת נספח חברתי-קהילתי שיוצג בפני ועדת התכנון כחלק מהמסמכים לשם אישורה של התכנית.

במאזן הכללי מאמינים, בחברת צברים, התחדשות עירונית יכולה להביא לתועלת חברתית-קהילתית באמצעות יצירת תמהיל חברתי המאפשר שילוב בין אוכלוסיות שונות בעיר ומשם גם להתחדשות חברתית.

 

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015