רונן כהן -

סמנכ"ל בכיר אכלוס – משרד הבינוי והשיכון