רועי לב -

מנהל מחלקת נכסים החברה לפיתוח קיסריה (גולף)

מנהל מחלקת נכסים החברה לפיתוח קיסריה (גולף)