שלמה בן אליהו -

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון