שרון גמבשו -

מנכ"ל השתתפויות בנכסים

מנכ"ל השתתפויות בנכסים