תא"ל חזי משיטה -

ראש מנהלת מעבר צה"ל לנגב

ראש מנהלת מעבר צה"ל לנגב