תמיר בן שחר -

מנכ"ל צ'מנסקי בן שחר

מנכ"ל צ'מנסקי בן שחר