חזור

יום שלישי 6.12

10:00

עד

13:00

בקרוב

11:00

עד

14:00

רישום
והתכנסות

14:30

עד

16:00

אולם 1
נאום שר השיכון זאב אלקין,
ראיון עם יו"ר רמ"י ינקי קוינט
קבינט ערים מתחדשות

הממשלה מתמקדת במימוש הפתרונות לטווח הקצר. התכניות החדשות של משרד השיכון לטובת איתנות כלכלית ופתרון משבר הדיור. רמ"י כגורם מרכזי המשפיע על התחדשות עירונית בישראל. הערים בישראל נערכות להתחדשות עירונית בהיקפים גדולים במיוחד. שיווק קרקעות ל 100,000 יח"ד – איך ניתן לווסת את מחירי הקרקע המאמירים ממכרז? הקצאת מגרשי השלמה לצורך מימוש מיזמי התחדשות עירונית, עידוד התחדשות עירונית באמצעות העברת הכנסות המדינה לרשות להתחדשות עירונית

16:00

עד

16:15

בקרוב

16:15

עד

17:45

אולם 1
תנופת פינוי בינוי בכלל
והסכמי המסגרת החדשים בפרט.
אלעזר במברג (הרצאה)
וועדת מומחים

התחדשות עירונית משימה לאומית הלכה למעשה. התחדשות עירונית עומדת בראש סדר העדיפויות במשרדי הממשלה ומוסדות התכנון, מה הם האמצעים החדשים לעידוד הרשויות המקומיות לקדם את הפרויקטים ומה הם האמצעים החדשים להסרת אי הודאות התכנונית והעסקית בקרב היזמים? מטרות הסכמי המסגרת החדשים לוחות זמנים ודיון בצרכים השונים של כל רשות מקומית . חקיקה משלימה חוק פינוי בינוי. איך מייצרים שת"פ בין השלטון המרכזי למקומי בכל הקשור לעידוד התחדשות עירוני. יישום התהליך תוך שיתוף פעולה בין רשות מקרקעי ישראל, הרשות להתחדשות עירונית והרשויות המקומיות

18:00

עד

19:30

אירועים
פרטיים

יום רביעי 7.12

06:00

עד

06:00

בקרוב

יום רביעי 1.6 ועידת משרדים ומניבים

14:30

עד

16:00

אולם 4
תכנון וחדשנות במשרדים
ומניבים בישראל
וועדת מומחים (מושב)

תכנון משרדים בשילוב טכנולוגיה חדשנית שתצמצם כ"א. תנודות גאוגרפיות של מתחמי תעסוקה. הקמת מבני משרדים בטכנולוגיות מתקדמות במיוחד וכל מה ששנוי במחלוקת. תכניות עסקיות המשלבות שיקולי אקלימיים במערכות המבנה, מעטפות בניין מתקדמות, בניינים מאופסי אנרגיה וכלכלה מעגלית.

16:00

עד

16:15

הפסקה

16:15

עד

17:45

אולם 5
חוקי משחק חדשים במימון
מימון מסורתי ומימון יצירתי בנדל"ן
להתחדשות עירונית ונדל"ן מניב

18:00

עד

19:30

אירועים
פרטיים

19:30

עד

23:00

ארוחת ערב +
אירוע והופעה מרכזית