ערים מתחדשות
משרדים
מניבים
30/5-1/6 ירושלים 2023
עיר הנדל"ן ירושלים 2023

30/5 - 1/6 ירושלים

35
שניות
35
דקות
10
שעות
01
ימים
חזור

מלון ענבל ירושלים

https://nadlancity.org.il/jerusalem/wp-content/uploads/2023/02/card-img.png
סינגל
6,345
דאבל
5,050
טריפל
4,300
ללא לינה
3,900
תקנון הוועידה:

ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאדם אחר.

הלינה לבאי הוועידה תהיה במלון ענבל.

הרישום הינו לכל ימי הוועידה.

סוגי המיטות יהיו עפ"י זמינות המלון. אין התחייבות לספק את הבקשה.

ההרשמה לוועידה הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".

רישום ייחשב כסופי רק לאחר מילוי טופס הרשמה ותשלום בפועל של מלוא דמי ההשתתפות.

המחירים כוללים את תוכניות הוועידה ובכלל זה הופעות (לא כולל אירועים פרטיים).

אנו מזכירים כי מדובר בוועידת עסקים, אין להביא ילדים לוועידה.

הכנסת אורח לא רשום לחדר תגרור תשלום ההשתתפות בתוספת קנס בגובה מחיר משתתף בחדר יחיד לכל ימי הוועידה.

ביטול השתתפות עד ליום 31.3.2023 יחויב בדמי ביטול של 750 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף.
החל מיום 1.4.2023 ביטול יחויב במחיר מלא.

דמי טיפול בשינויים – כל שינוי בהרכב החדרים, מספר משתתפים, יחויב ב- 250 ₪ בתוספת מע"מ לדמי טיפול.

קבלת חדרים תתאפשר החל מהשעה 15:00 בלבד. יחד עם זאת רשאי משתתף רשום להגיע לוועידה החל מהשעה 11:00 ולקחת
חלק בכל הפעילויות.

פינוי החדר יתבצע לא יאוחר מהשעה 11:00.

משתתף אשר פינה את החדר רשאי ומוזמן להמשיך ולהשתתף בוועידה.

יינתן שירות שמירת חפצים לבאי הוועידה בזמן שבו החדר אינו עומד לרשותם.

הוועידה על כל חלקיה מצולמת בוידאו וסטילס, לרבות צילומי קהל, התוכן ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.

בהשתתפותך בוועידה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.

ככל שאת/ה מזמין/ה כניסה לוועידה עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום הוועידה וכי בכניסתם לוועידה, הם מאשרים את האמור, ואת/ה תהי/ה אחראי/ת לכל
טענה/דרישה/תביעה מצדם בעניין.

ההשתתפות בוועידה כפופה למגבלות התו הירוק ו/או לכל מגבלה אחרת שתיקבע על ידי הרשויות השונות בשל מגפת הקורונה.

במקרה של ביטול הועידה עקב מגפת הקורונה יוחזרו דמי ההשתתפות ששולמו בניכוי סך של 1,000 ש"ח למשתתף כדמי הרשמה.

לפרטים נוספים והרשמה מלאו פרטיכם: